...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަންބެރު
ނ.
އިހުގައި ރޭގަނޑު އެގާރަޖެހީމާ ޖަހާ އުޅުނު ބެރެއް.
މިއީ ޢާންމުގޮތެއްގައި ރަށުގެ މީހުން ނިދުމުގެ ވަގުތު ވެއްޖެކަން އެންގުމަށް ޓަކައި ނާބުސްޚާނުން ޖަހާ އުޅުނު ބެރެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިކާކަލޯލަވަ . ރިނބުދޫކޯމާޅި . ކަފިހިކޯމާޅި . ކޯމާޅިމަތީލަވަ . އަންގާލާ . ވެދުންކުރުން . ދަންބެރަ . ދަންބެރުބޭލުން . ދަންބެރެ . ލަވަބައި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ