...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަންބެރުބޭލުން
އްޖެނަމަ ދަންބެރު ޖަހާން އޮންނަ ބެރާއި ދަނޑިގަނޑު ނާބުސްޚާނުން ބާލައިގެން ދެގެދޭތެރެއަށް ގެންދިއުން.
މިހެންހަދަނީ ދަންބެރުޖަހާ މީހާ ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށެވެ.
ދަންބެރު ބާލައިފިނަމަ ބެރުލިބޭނީ ބޮޑުބޭކަލަކު މެދުވެރިކޮށް ރަދުންނަށް އަށްލާރިން ވެދުން ކޮށްގެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ