...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަންބޮޑު
ނ.
ވިދުންހުރި މަޑުރަތްކުލައިގެ މަހެއް.
މިމަހުގެކޮތަރިތަކާއި ނިގޫ ފަތްހުންނާނީ ރަތްކުލައިގައެވެ.
ނިގޫފަތުގެ މަތީކައިރިއާއި ތިރީ ކައިރި ހުދުވާނެއެވެ.
މިއީ ރޭގަނޑުގެ ކެޔޮޅުކަމުގައި ބޭނޭމަހެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބެރެބެދިދަންބޮޑު . ކަޅުކޮތަރިދަންބޮޑު . ކޮތަރިރީނދޫދަންބޮޑު . ފަށްދެމިދަންބޮޑު . ދަންބޮޑޭ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ