...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަންމައިލުން
މ.
(1) ވަގުތު އިތުރު ކޮށްލުން.
(2) ހިނދު ދިގުކޮށްލުން.
(3) ޖެހިޖެހީނުން ހިރިނުލެވޭ ވަރުކޮށްލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ