...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަންމާނު
ނ.
(1) ރިޔަލުގެ އޮޑިމަތީކުރަތްވާއި ތަޅާކުރަތްވާ ބެދުނު ތާނގައި ބައްދައިފައި ހުންނަ ވާ.
(2) ދަންމާނު ފޫޅުގަނޑުގައި ޖަހައިފައި ހުންނަވާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަސްކާ . ރިޔަލުފޫޅުގަނޑު . ބުން . އިހޭނެރުން . އިސްތިންގީ . މޫޑު . ފަސްކަނި . ފަސްކަނިދަށް . ދަންމާނު . ދަންމާނުބުޅި . ދަންމާނުބޮޅު . ދަންމާނުވާގަނޑު . ދަންމާނުފޫޅުގަނޑު . ދަންމާނުޖެހުން . ދަންމާނެބުޅިއާ . ދަންމާނެޔާ . ދެފަށްދަންމާނު . ތަޅާކުރެވި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ