...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަންފުޅި
ަކޮށް ހުންނަ ފުޅިއެކެވެ.
މިފުޅިހުންނަނީ އެއްކޮޅުގައި ހުންނަ ހިލަވެލި، ފުޅީގެ މެދުގައި ހުންނަކުޑަކުޑަ ލޯވަޅަކުން އަނެއްކޮޅަށް ފައިބާ ގޮތަށެވެ.
މިފުޅީގެ އެއްކޮޅުގައި ހުންނަވެލި އަނެއްކޮޅަށް ފައިބައި ނިމޭނީ އެއްގަޑިއިރުންނެވެ.
(2) ސާއަތްފަޅި.
(3) ވަގުތުފުޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވަގުތުފުޅި . ދަނާރުދީއްތަ . ދަންފިޅި . ސާޢަތްފުޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ