...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަންދިޔަހިއްކުން
މ.
އަނެއްދުވަހު މަހަށް ދިއުމަށް ދަމާއެން، މަރުވިޔަނުދީ، ދިޔަގަނޑުއާކޮށް ބެހެއްޓުމަށް އެކަކު ހޭލާ ހުރެގެން ދިޔަހިއްކައި އެންއޮޑި ބެލެހެއްޓުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ