...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަންދެލި
ނ.
(1) ފިހާތަކެތި ބޭނުން ނުހިފޭވަރަށް އަނދައި ދެއްޔަށް ވެފައިވާ.
(2) (ނއ) އެއްޗެއްމާބޮޑަށް ހިކިހަރުވެފައިވާ.
މިސާލު:
ހިކި ދަނދެލިކާއްޓެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ