...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަންތުރަ
ނ.
(1) އެއްގަމުގައިއުޅޭ ބައެއްކަހަލަ ދިރޭއެއްޗެހި ހިފުމަށްޓަކައި ޖަހާމަޅިއެއް.
މިމަޅިވަރަށް ގިނަގޮތްގޮތަށް ޖަހައެވެ.
(2) މަޖާޒު:
މީހަކަށް ކެއްސެއް ދިނުމަށްޓަކައި ރާވާ ރޭވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވާން . ވާންޖެހުން . ދަންތުރަތިއްބުން . ދަންތެރަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ