...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަންޑެހެލު
ނ.
ނާފަހަރާއި އޮޑިފަހަރުގެ މަސައްކަތު މީހުންގެ ވެރިޔާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަނަހަމާދި . ބަނޑުދޭފިލާ . ކަފަ . ކަފަހަނޑޫ . ދަންޑަހެލު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ