...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަންޑެހެލުކަން
ނ.
(1) ސަރުކާރުން ދެއްވާ ވަޒީފާއެއްގެ ނަން.
(2) ކަލާސީންގެ ތެރެއިން ބައެއްގެ ވެރިކަން.
(3) ނާފަހަރާއި އޮޑި ފަހަރުގެ މަސައްކަތު މީހުންގެ ވެރިކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ