...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަރަ
ނ.
ވަބާއާއި ރޯގާއާ ގުޅޭ ޚިޔާލީ ފުރޭތައެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދަރަބޮލި . ހަނދުބޮލި . ހަނދުކަލާބޮލި . ހަނގު . ހަނގުކަން . ހަންދަ . ހަންދަނިޔަފަތި . ހަންދަމަތި . ހަންދުބޮލި . ހައިސިއްޔަތު . ހައްދަށް އެރުން . ހައްދުފަށަށް އެރުން . ހަތްދަށުކުޅި . ހަތްދޮށުކޮލި . ހަޑިގިއްލާ . ހާކާލިބުރުވާލި . ހިށުވައި . ހިށުވައިދިނުން . ހިށުވައިގަތުން . ހިއްތަން . ހިޔަންޏަށްމުޑިނެގުން . ހުންބަލާ ކަށިގަނޑު . ހުޅަނގުދެކުނު . ހުވާކަށަވަރު . ހުވާކަށަވަރުވުން . ނަބީކަން . ނައިރީއްތަ . ނަލަހިރު . ނިހާލި . ނީލަންބެހުން . ނޭވާގެކޮޅަށް . ނޯށުންރުއިން . ރަހުނު . ރަނި . ރަނިބޭކަނބަލުން . ރަނިކަނބާ . ރަތްކަޅޭށި . ރަތްތިކިފާނަ . ރަތްގަޅިފާނަ . ރާމާ . ރާޑަރު . ރިބާ . ބަނދަރުޖެހުން . ބަނގުރޫޓު . ބަނގުރޫޓުވުން . ބަނިޔާދަންކާޅު . ބާކީކުރުން . ބިންހެލުން . ބިންބި . ބުޅަވެރީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ