...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަރަހިލުން
މ.
(1) ރޯގާމޮޅުވުމާ އެކު މީހުން މަރުވަމުން ދިއުން.
(2) މަޖާޒު:
ސިޔާސީގަޑު ބަޑެއް ފަދަ ކަމެއް ފާޅުވުމުގެ އަސަރުތައް ފެންނާން ފެށުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ