...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަރަނަ
ނ.
(1) ތަކެތީގެ ގޮތުން ނުވަތަ ތަނުގެ ގޮތުން ގެއަކަށް ނުވަތަ ތަނަކަށް ނިސްބަތްވާ މިސާލު:
(ހ) އެނދުއަށި ފަދަ އެގެއަށް ދަރަނަ ހައި ތަކެތި.
(ށ) ވަޅުވަޅާއި ކޮށާރު ފަދަ އެގެއަށް ދަރަނަ ހައި ތަންތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދަރަނަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ