...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަރަނި
ނުވަތަ ވަކި ފަރާތަކަށް ތިމާ ނިސްބަތްވާތީ އެފަރާތަަކަށް ތިމާ ކަމެއް ކޮށްދޭން ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ތިމާގެ ހިތުގައި އުފެދޭ ޝުޢޫރު.
މިސާލު:
އަހަރެން ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރީ ދިވެހި ޤައުމުގެ ޚަރަދުގައެވެ.
ޤައުމަށް ޚިދުމަތްކުރުމަކީ، އަހަރެން ދަރާފައިވާ ދަރަންޏެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިށުވައި . ނީލަންބެހުން . ބަނގުރޫޓު . ބަނގުރޫޓުވުން . ބާކީކުރުން . ބުޅަވެރީ . ބޯހިކޭވަރުވުން . އަޅައިކެނޑުން . އާދަ . ދަރަނިބޮލާ . ދަރަނިބޮލް . ދަރަނިބޯ . ދަރަނި ކަނޑައިލުން . ދަރަނި އަދާކުރުން . ދަރަނި އަދާވުން . ދަރަނިވެރި . ދަރަނިވެރިން . ދަރަނިވެރިކަން . ދަރަނިވެރީންގެ ބައި . ދަރައިބޯހިކެން ނެތުން . ދަރައިވިކުން . ދެރުން . ދެރުވުން . ލެޖަރު . ލޭންދޭން . ސާބިތުދަރަނި . ޚަލާޞް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ