...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަރަނިބޯ
ނ.
މަޖާޒު:
ދަރަނިވެރިންނަށް މަލާމާތަށް ނުވަތަ ސަމާސާއަށް ކިޔައިއުޅޭނަމެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދަރަނިބޮލާ . ދަރަނިބޮލް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ