...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަރަނިވެރި
ނއ.
(1) ދަރާފައިވާ.
(2) ދަރަނިވެރިވެފައިވާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނީލަންބެހުން . ބުޅަވެރީ . ބޯހިކޭވަރުވުން . ދަރަނިބޯ . ދަރަނިވެރި . ދަރަނިވެރިން . ދަރަނިވެރިކަން . ދަރަނިވެރީންގެ ބައި . ދަރައިބޯހިކެން ނެތުން . ދަރައިވިކުން . ދެރުން . ދެރުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ