...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަރަކަ
ނ.
(ސ) ކަމެއްގެ އަޑި.
މިސާލު:
ތިޔަވާހަކައިގެ ދަރަކަށްދާކަށް ބޭނުމެއް ނޫނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އުއްތުން . ދަރަކަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ