...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަރައިވިކުން
މ.
(1) މާބޮޑަށް ދަރަނިވެރިވުން.
(2) މަޖާޒު:
މީހެއްގެ އަތުން މާގިނަ އެއްޗެހިތަކެއް ބޭނުން ކުރުމުގެ ސަބަބަބުން އެމީހާގެ ދަށުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ