...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަރާ
ނ.
(1) އޮޑިފަހަރާއި ބައްތެލިފަހަރުގެ މައިހަފޮޅުގެ ދަށުން ބަނޑުފިލާގެ ބަނޑުވައްތަކުގެ މަތީގައި ދިގަށް އަޅައިފައި ހުންނަ ފަތި.
(2) ދެރުން މިބަހުގެ ވާކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިރިޔާމާލަން . ބަނދަރުމަތި . ޅަދަރާ . ކަދަރާތުގެ ކެނޑުން. . އަނދަރާސަގޮނޑި . އަންޒަމާނުކަރަ . އަރުމާޒުލަވަ . އަތްގަނޑުލީގޮނޑި . އިޙުތިރާމުލިބުން . ވަލުދޮރޯށި . ވިކުން . މަދަރާސީ . މަލަބާރި . މީރުބަހުރު . މީރުބަހުރުކަން . މުށްވަޅު . މުށްވަޅުކެނޑުން . ފަޚުރު . ފަޚުރުވެރި . ފަޚުރުވެރިކަން . ފަޚުރުވެރިވުން . ފަޚުރުވެރިޔާ . ދަރަނި . ދަރަނިވެރި . ދަރަނިވެރިކަން . ދަރާއެޅުން . ދަރުފަނާދިއުން . ދެލިނިވުން . ތޭރިލުން . ޙުރުމަތް . ޝާހުބަންދަރުކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ