...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަރާނާންދަ
ނ.
(ބދ.) (1) އިސްފަސް ނުބަލައި ކަންތައްކުރާގަދަ ފަދަ މީހާ.
(2) ހަރުކަށިމީޙާ.
(3) ގޮށްމުށުބާރުން ކަންތައް ކުރާމީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ