...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަރާވެރި
ނ.
ލާމަކާ އަލިފަކާ ގުޅުވައިގެން ލިޔާލާމު.
މިދެގޮތަކަށް ލިއެވެ.
އެއްގޮތަކީ ލާމުގެ ވައަތްފަރާތުގައި އަލިފެއް ގުޅިފައި އޮންނަ ލާމެވެ.
މިސާލު:
އަނެއްގޮތަކީ ލާމާއި އަލިފާއި ތިރިން ތިނެސްކަނަށް ވާގޮތަށް ގުޅުވައިގެން އަޅާލާމެވެ.
ބައެއް ލިއުމުގައި ތިނެސްކަނުގެ ބަދަލުގައި ވަށްބޮޅެއްހެންވެސް ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ