...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަރާދެމުން
މ.
އޮޑިފަހަރާ ބައްތެލި ފަހަރުގެ މައިހަފޮޅުގެ ދަށުން ބަނޑުފިލާގެ ބަނޑުވައްތަތަކުގެ މަތީގައި ދިގަށް ފަތިއެޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދަރާއެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ