...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަރިކޮޅު
ނ.
(1) ވަންހަ (2) ނަސަބު.
(3) މަތިފުށް.
(4) ނަސްލު.
(5) ފާހަގަކުރެވޭ މީހަކާ ހަމައިން ފެށިގެން އެMީހެއްގެ ދަރިންގެ ސިލްސިލާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދުވަންހަ . ހިލާލީދަރިކޮޅު . ހޮރު . ނަސަބު . ނަސަބުވެރިން . ނަސްލު . ރަސްމަތިފުށް . ބަންދަރީ . ބާގަ . ބާޒު . ބުރަހަމަން . ބޭބޭންގެ ދަރި . ކަލަމިންޖާ . ކުލަސަނދައިރަ . އައުލާދު . އާލު . އިސްދޫދަރިކޮޅު . ވަންހަ . ވިރާޘީ . މަހާކަލަމިންޖާ . މައްދިވެހިން . މަތިފުށް . މަތިފުށް ހޯދުން . މަތިފުށް ބެލުން . މަތިފުށް ކިއުން . މިރުމިނިން . ފަރާތް . ފިލިވަތް . ދަރިދަރިކޮޅު . ދަރީގެދަރިމިނިމިނީން . ދަރީގެދަރިމިނިމިރީން . ސައްޔިދުމަތިކޮޅު . ސިންގަޅައިން . ޚާންދާނު . ޝާހީޢާއިލާ . ޢާއިލާ . ޤުރައިޝުވަންހަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ