...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަރިވަޅު
ނ.
(1) ވިހަމުންދާ ވެލާ ބިސްވަޅު.
(2) (ހ.) ސަންދޯކުނާޅައި މައްޔިތާ ވަޅުލާއިރު ކަށްވަޅުގެ ތެރޭގައި މައްޔިތާ ބޭއްވުމަށް ވަޅުގެ މެދުތެރެއިން ވަކިން އަޑިކޮށްފައި ހުންނަތަން.
މިހެން ހަދަނީ އެއްފިލާ ބޭނުންކޮށްގެން ވަޅުލުމަށްޓަކައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ