...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަރިވައްޓައިލުން
މ.
ކޮންމެވެސް ވަސީލަތެއްގެ ބޭނުންކޮށްގެން ބަނޑުގައި އޮންނަ 4 މަސްނުވާ ދަރިފުޅު ބަނޑުން ބޭރުކޮށްލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދަރިބޭލުން . ދަރިވެއްޓުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ