...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަރިމައި
ނއ.
މާބަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަކާވުން . ހާކާވުން . ބިސް . ކޮއިރޮއްވި . އަންހެނުން . އަންހެން . ދިރުވުމުގެ ބާރު . ދިރުމުގެބާރު . ލޭކީރު . ގޮރުބުޑު . ގޮރުލޯގަނޑަށް ވެއްޓުން . ގޮއިބިސް . ސުންނިއުރަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ