...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަރިފަސްކޮޅު
ނ.
ދަރިގެ ދަރި މިނިމިނީން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަސަބުނާމާ . ނަސްލު . ކާވެނިބެއްދުން . ވަނަވަރު . ވަނަވަރުބެލުން . މިނިމިނި . ދަރިފަސްކެނޑެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ