...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަރިދަރިކޮޅު
ނ.
(1) ދަރިކޮޅު މިބަސް ގިނަކުރުމަށް ބުނާގޮތް.
(2) ދަރިކޮޅު ދެމެމުން އައިސްފައިވާގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވިރާޘީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ