...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަރިލެއްވުން
މ.
ސަރިޔަތުން އެދަރިޔަކީ މިވެނިމީހެއްގެ ދަރިއެއް ކަމަށް ޙުކުމް ކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ލެއްވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ