...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަރީން
ނ.
(1) ތިމާގެ އުފަން ކުދީން.
(2) އެޖަނަވާރެއް ނުވަތަ އެއެއްޗެއް ބަނޑުއަޅައި ވިހޭ ތަކެތި.
(3) މަޖާޒު:
ތަނުގެ އަހުލުވެރިން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަސްލު . ނިރު . ބީނުން . ބީކިހެއްވެރިނިރަ . ޅަދަރިބަފަވުން . ކަނބުލޮ . ކާވެނިބެއްދުން . އެކޮއި . މައިމުޅަވުން . ދަރިންކޮޅު އުކައިލުން . ދަރިމުޑު . ދަރުމަހަނޑޫ . ޚަލްޤުތަކުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ