...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަރުހިފުން
މ.
(1) އޮޑިދޯނިފަަހަރުގައި ނަގައިފައިހުންނަ ހަތަރުސްކަން ރިޔާ ވައިބާރުވެ ގަދަވުމުން، ރިޔާތިރިކޮށްލާ، ރިޔަލުގެތީކޮޅުން ބައެއެއް އޮޅައި ބަނދެލުން.
(2) އަންހެނުން މަސައްކަތްކުރާއިރު ލިބާހުން، ނުވަތަ ކަނޑިކިން ބައެއްކޮށި ކޮށްލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ