...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަރުބާރު
ނ.
(1) އިހުގައި ރަސްރަސްކަލުން މަޝްވަރާ ކުރައްވަން އެއްކުރައްވާ މީހުން.
(2) އިހުގައި ރަސްރަސްކަލުން މަޝްވަރާ ކުރައްވަން މީހުން އެއްކުރައްވާތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކޮއިލު . ދަރުބާރަ . ދަރެބާރެ . ދަރޮބާރޮ . ދަރޮބާރޮގެ . ދީވާން . ޢަދާލާތުގަނޑުވަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ