...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަރުމަ
ނ.
(1) ހެޔޮ.
(2) ސަވާބު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތާވީސް ކިޔެވުން . ހިތުލޯތްބަށްދިނުން . ނަވަރަންނަ . ބަސް ފުރޮޅުން . ވަންތަ . މުނާޖާ . ދަރުމަވަންތަ ރަސްގެފާނު . ދަރުމަވާނެ . ދަރުމަވެންނެން . ދަރުމާށަ . ދަރުމާޓެ . ގިނިމަޑުކުރުން . ސަވާބު . ސިރީމާތުރުމަބޮވަނަސިންދަ . ސުވަރުގެ . ﷲއަށްޓަކައި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ