...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަރުމަވަންތަ
ނއ.
އަމިއްލައެދުމެއްނެތި، ވަކިމީހަކަށް ތަފާތު ކުރުމެއްނެތި އެއްމެންނަށް އެއްގޮތަށް ހެޔޮކޮށް ހިތާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތާވީސް ކިޔެވުން . ނަވަރަންނަ . ވަންތަ . ދަރުމަވަންތަ ރަސްގެފާނު . ސިރީމާތުރުމަބޮވަނަސިންދަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ