...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަރުމަވަންތަ ރަސްގެފާނު
"ދަރުމަވަންތަ ރަސްގެފާނު" ނ.
(1) އައްސުލްޠާނު މުޙައްމަދު ބުނި ޢަބްދުﷲ.
ސިރީބަވަނާ ދީއްތަ މަހާރަދުން.
(2) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ އިސްލާމް ރަސްގެފާނު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތާވީސް ކިޔެވުން . ދަރުމަވަންތަ ރަސްގެފާނު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ