...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަރުމަވާނެ
ގބ.
(1) ކަމެއް ކުރުވުމަށް، ނުވަތަ ނުކުރުވުމަށް އާދޭހުގެ ގޮތުން ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
(2) ހެޔޮނުވާނެ.
މިސާލު:
ދަރުމަވާނެ މީތި ލިޔެދީބަލަ!
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދަރުމަވާނެ . ދަރުމަވެންނެން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ