...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަރުލުން
މ.
(ޏ..) (1ހަމަ) ކިރިޔާ ކޮށިކޮށްލުމަށް އައްސަން ހުންނަ ފޮތީގެ ފަށްފަށް ހަރުކުރުން.
(2) ކެއްކުމަށް ޓަކައި ދޯންޏަށް ދަރުގެންޔުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދަރުޖެއްސުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ