...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަރުގެ
ނ.
(1) ދަރުފިޔަފާޅި.
(2) ދަރުލައިފައި ހުންނަ ތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަލުވާ . ހީވި . ހެވޭ . ހެލޭ . ހޯދި . އެރި . ވިދި . ފެހި . ފެހޭ . ދަރުލުން . ގުޅި . ޓަނު . ޝާހުބަންދަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ