...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަރުޖެހުން
މ.
(1) ފޮނުވަތުގެ ކައްޓާއި، އަރިޔަންހަރާއި ދިގުހަރު ލިޔާކަށިފަދަ ތަކެތީގެ ދަރުހެދުން.
(2) ފަރުތޮޅިއާއި މާތޮޅިފަދަ އެއްޗެހި ފެނުން ކެނޑިގެން ފުމެމުން ފުމެމުން ދިއުން.
(3) އުވަވަޅުގައި ވަކިގޮތަކަށް ދަރުއެތުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދަރުޖެއްސުން . ލެފުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ