...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަރެ
ނ.
(ގ.) ދަރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަކި . ހަތަރުއުދަރެސް . ހަތަރުއުދަރެސްފެނުޖެހުން . ހަތަރުމާބިތް . ނަގާނޭ ބަނދަރެއްގައި އޮޑިނާޅާށެވެ. . ރަހަފޮށި . ރަތްވިލާ . ރަތްވިލާއޮއްސުން . ރަތްވިލާދަޅަ . ރަތްވިލާލުން . ރަތްދަޅަ . ބައިހަންދަރު . ޅައިވުން . އަގުޅިނެތްކަންނެޔޮ . އާފާޤު . އިރަށްދޮންކޮށްލުން . އިރަށްދޮންވުން . އުދަރެސްމަތި . އުދަރެސްލިއުން . އުޑުބަޅުކުރެއްވިހިސާބު . އޮސްފުހުން . ވައިބުޑު . ވައިމަތިބަނަވުން . ވައިމަތިއަލިވުން . ވިލާބޯވުން . ވިލާޖެހުން . މެދުބުޅިޔަށްނެގުން . ފައްތަރުދެއްކުން . ފަތިހުގެއަލިކަން . ފަޖުރު . ފަޖުރުއްޞާދިޤުގެ އަލިކަން . ފުސްއެރުން . ފުސްޖެހުން . ދަށްއުޑު . ދަށްއުޑުން ގުގުރުން . ދަނޑިފަށް ހިއްލުން . ދަރުސް . ދަޅަޖެހުން . ދީލަތިވުން . ތަތްގަނޑު . ތެވެލި . ގަހާތަރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ