...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަރެސް
ނ.
ދަރުސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތަރުއުދަރެސް . ހަތަރުއުދަރެސްފެނުޖެހުން . ހަތަރުމާބިތް . ރަހަފޮށި . އާފާޤު . އުދަރެސްމަތި . ވައިމަތިއަލިވުން . ދަރުސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ