...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަބަރު
ނ.
ދަގަނޑު އެއްޗެހީގައި އުފެދޭ މިލަ.
މިއުފެދެނީ ވައިތެރޭގައި ހުންނަ ތެތްކަމުގެ އަސަރުންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަބަރެދަބަރެ . ވަރުވަރުއެހުން . ވަރުވަރުއެހުން . ވައިރުބުރުސް . ފޮޅުން . ދަބަރަ . ދަބަރަށް ގޮސް ހުސްވުން . ދަބަރަތެޅުން . ދަބަރަޖެހުން . ދަބަރުހަނދި . ދަބަރުހިލުން . ދަބަރުބަލި . ދަބަރުމަތީ ދަބަރުޖެހުން . ދަބަރުފޮޅުން . ދަބަރުތެޅުން . ދަބަރުޖެހުން . ދަބަރެ . ދަބަރޮ . ދަގަނޑު . ތުތިޔާ . ސަލާންގަލާންކުރުން . ޒަންގާލި . ޒިންކު . ޙާލުއަޙުވާލު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ