...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަބަރުހަނދި
ަ މަހެކެވެ.
މަހުގެ ކުލައަކީ ރިހިކުލައެވެ.
މަހުގެ ކަންފަތް ގަނޑުމަތީން މަހުގެ ދެފަރާތުގައި ރަންކުލައިގެ ތިކިތަކެއް ވަރަށް ފާޅުކޮށް ފެންނަންހުރެއެވެ.
މިދެންނެވި ލައްތައް މަހުގައި ޖަހާފައި ހުންނައިރު ދަބަރު ލައްތަލެކެއްހެން ހުންނާތީ ދަނބަރު ހަނދި ކިޔަނީއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ