...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަބަރުބަލި
އްމުގޮތެއްގައި މިބަލި ޖެހެނީ ލުނބޯގަހަށާއި، ލުނބޯ އާއިލާގެ ގަސްގަހަށެވެ.
މިބަލިޖެހެނީ ގަހުގެމޭވާއާއި ގަހުގެ ފަތްތަކަށާއި ގަސްގަނޑަށެވެ.
މިބަލިހުންނަގޮތަކީ ކުޑަކޮށް ދަބަރުކުލައިގައި އުފުލިފައި ހުންނަ ތިކިތިއްކަށެވެ.
މިއީ ފިލުވަން ވަރަށް އުނދަގޫ ބައްޔެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ