...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަބަސް
ނ.
އަތްމަތީގައި ގެންގުޅޭ ތަކެތިލާން ހަދައިފައި ހުންނަ އެއްޗެއް.
މިހަމާއި ފޮތިފަދަ ތަކެތިން ތަފާތުގޮތްގޮތަށް ހަދައިފައިހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކީސާ . ފޮތްދަބަސް . ދަބަހަ . ދަބަހާ . ދަބަސްފެށި . ގަދަބުނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ