...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަބު
ނ.
(1) ހިލާއެއްޗެހި ހިލުމަށްޓަކައި ދޭފަތެއްހެން ލަކުޑިން ހަދައި އެއްކޮޅުގުދުކޮށްފައި އޮންނަ އެއްޗެއް.
(2) ހޮކީކުޅުމަށްޓަކައި އެއްކޮޅަށް ފަތިކޮށް ގުދުކޮށް ހަދައިފައި އޮންނަ އެއްޗެއް.
މިހަދައިފައި ހުންނަނީ ލަކުޑިންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަންބަނުން . ހަންމުށި . ހަވަރަށްދެއްވުން . ހަތަރުފަށްއެއްތެޔޮ . ހަޑިކޮށްލުން . ހިއްމަތުބޯޅަ . ހިތްތިރި . ހޮކީ . ނޫން . ނޮޅި . ރަހަލުން . ރަށްމެދަށް ނެރުން . ބަނިޔާދަން . ބަނިޔާދަންކަން . ބަނިޔާދަންވުން . ބެލުން . ބޮލަށް އެރުން . ކަންޒަށްލުން . އުލުއިންދައިފައި އިރަށްދޮންކުރުން . އޫ . އޯ . ވަޅެއް ނުތެޅޭނެއެވެ. ތެޅޭނީދާންޏެވެ . ވަގަކަށްހާސްދުވަހެވެ. ވެރިއަކަށް އެއްދުވަހެވެ. . ވެދުންފޭލި . މާފު . މާފުކުރުން . މާތްބަސް . ދަ . ދަބެ . ދުނބުޅި . ދުނބުޅިކެއުން . ގަންހިންގުން . ގިނިދުށްމީހާ ރަތް މަލަށް ބިރު ގަންނާނެއެވެ. . ސަންގުގެރި ސޫޖީބޯހެން . ސަޒާ . ސަޒާދިނުން . ސަޒާލިބުން . ޖަޒާ . ޢުޤޫބާތު . ޢުޤޫބާތްދިނުން . ޢަޛާބު . ޢުޤޫބާތް . ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ