...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަބެ
ނ.
(ގ.) ދަބު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަރުވައިލުން . އަލިފާނާކުޅުން . މާފުކުރުން . ދައުލް . ތަޢުޒީރު . ތަޢުޒީރުކުރުން . ތިންއަރިއަށްބޯބޭލުން . ގަސްދޮށަށް ނެރުން . ގޮލްފު . ސިލުވާނު . ޖޫރިމަނާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ