...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަބޮކެއްކުން
މ.
(ޏ) މަޖާޒު:
އާދަކާދައިގެ ގޮތުން އަންހެނުންކޮށް އުޅޭ މަސައްކަތެއް ފިރިހެނަކު ކުރުމުން ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ