...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަޅަ
ި ހުންނަ އަލި.
(4) ކުލަވަރު.
(5) އޮފު.
(6) އެއްޗެއްގައި ހުރި އަސްލުކުލަ ބަދަލުނުވެ އެއެއްޗަކަށް އަރާކުލަކުލަ.
(7) މަޖާޒު:
ކަމެއްވާން އުޅޭއިރު އެކަމެއްވުމުގެ ކުރިން ފެންނަ އެކަމެއްގެ އަލާމާތްތައް.
(މިހެންބުނެއުޅެނީ ހެޔޮކަންކަމަށާއި، ރަނގަޅު (ކަންކަމަށެވެ.)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަންވަންގަލަދުން . ރަންދަޅަ . ރަތްކޮތަރިރައިވެރިމަސް . ރަތްވިލާދަޅަޖެހުން . ރަތްދަޅަ . ރަތްދަޅަދެއްކުން . ރިހިދޯދި . ރިވެލި . ރެހި . ރޯނާއަށްދިއުން . ބިންބޯހަނދި . ބެބުޅުން . ކަށިމަސް . ކުލައެރުން . އަލިމަސް . އަލިފާންއެޅުން . އިރުދޯދި . އިރުތެވެލި . އޮއްސޭއިރުކޮޅު . އޮފު . އޮފުއެރުން . އޮފުދާރު . އޮފުދާރުވުން . ވިއްސާރަދުނި . ދަޅައެރުން . ދަޅައެޑުން . ދަޅަމައްތާ . ދިހުން . ތަރަތަރަ . ތަރަތަރަލުން . ގިރިޓީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ